De nieuwe BTW-MOSS wet van 1 januari 2015 raakt online ondernemers hard en pijnlijk

 

De nieuwe EU-BTW-wet en de bijbehorende MOSS-regeling die de Europese Unie invoert per 1 januari 2015, bezorgt ondernemers die digitale diensten leveren veel verwarring en kopzorgen. In het beste geval komt je bedrijfsvoering als kleine online ondernemer compleet op zijn kop te staan en in het slechtste geval betekent het het einde van je ondernemerschap.

In verschillende Europese lidstaten is de discussie omtrent de nieuwe BTW-MOSS wetgeving (of BTW-MESS, zoals veel kleine ondernemers het al noemen) hevig opgelaaid, maar tot mijn grote verbazing is er in Nederland nog verdomd weinig bekendheid aan gegeven.

Omdat deze nieuwe regelgeving veel zelfstandig professionals hard en pijnlijk kan treffen heb ik de belangrijkste zaken omtrent deze nieuwe wetgeving uiteen gezet.

 

WAAR GAAT DIT ALLEMAAL OVER?

Door een nieuwe BTW-wet die op 1 januari 2015 van start gaat, wordt het kleine ondernemers die binnen de Europese Unie digitale diensten en producten aanbieden aan particulieren (volledig geautomatiseerd of met 'geen tot minimale menselijke tussenkomst') vrijwel onmogelijk gemaakt hun diensten voort te zetten.

Het betreft online ondernemers die zich bezighouden met onder andere de verkoop van e-boeken, webdesign, e-courses, foto's, logo's, muziek, video's, webinars, WordPress templates, software en andere downloadbare producten.

 

WAT IS HET PROBLEEM?

Door de wetsverandering moet je met ingang van 1 januari 2015 BTW betalen aan het land waarin jouw klant je digitale dienst of product heeft gekocht, in plaats van het land waarin de dienstverlening wordt aangeboden (zoals nu het geval is).

De wet is ontwikkeld om grote internationale bedrijven, zoals Google, eBay, Amazon e.d., te ontdoen van het belastingvoordeel dat ze genieten door zich te vestigen in Europese landen waar een laag BTW-tarief wordt gehanteerd. In de praktijk worden deze multinationals alleen amper geraakt waarschijnlijk, terwijl de kleine ondernemers de consequenties pijnlijk zullen ervaren.

En de regels zijn streng. Je wordt verplicht de locatie van aankoop te kunnen bewijzen met meerdere niet- conflicterende bewijsstukken, zoals een IP-adres, woonadres en creditcardgegevens. Deze moet je ook nog eens bewaren voor de daaropvolgende 10 jaar en elk land waarmee je zaken doet, kan te allen tijde jouw gegevens opvragen.

Het betekent dat, als iemand uit Spanje jouw e-course aanschaft, jij moet kunnen bewijzen waar deze persoon zich bevond op het moment van aanschaf en je bent verplicht om de BTW over je e-course te betalen in Spanje.

 

HUH?

 

Yep, en wat heel belangrijk is (en ook één van de meest schokkende criteria): er is geen ondergrens! Dus zelfs als jij eenmalig een e-book van €7,50 (of €0,01 zelfs) verkoopt aan een particulier in Bulgarije dan moet jij over dat product BTW-aangifte doen in Bulgarije. Je bent daar dan geregistreerd en moet je de komende 10 jaar kunnen verantwoorden over deze ene aankoop.

 

HOE KOM JE ER IN HEMELSNAAM ACHTER OP WELKE LOCATIE IEMAND JE PRODUCT KOOPT?

Voor kleine ondernemers is het technisch gezien bijna niet mogelijk om dit met zekerheid vast te stellen, er zijn te veel variabelen die dit lastig maken.

 

ENKELE VOORBEELDEN

Vanuit de BTW-MOSS- regelgeving stellen ze voor iemands IP-adres te checken. Maar stel dat jouw klant een VPN heeft ingesteld, dan vertelt zijn of haar IP-adres absoluut niets over de locatie van deze persoon.

of...

...stel dat je voor aankoop de klant vraagt zijn of haar woonadres in te vullen, hoe controleer jij of deze meneer of mevrouw uit Duitsland daadwerkelijk op dat adres woonachtig is? Not!

of...

...stel dat een Portugese man met de Thalys van Parijs naar Amsterdam reist. De trein is uitgerust met Wifi en halverwege in België koopt deze man een WordPress template via jouw Nederlandse website. Volgens de regelgeving is de plaats van verkoop in dit geval het moment waarop de man aan boord van de trein ging (om het nog wat complexer te maken), dus in Frankrijk. Ongeacht het feit dat hij hoogstwaarschijnlijk via een Belgisch IP-adres de aanschaf heeft gedaan en deze via een Portugese rekening heeft betaald.

Overigens heeft deze regeling niets te maken met de nationaliteit van de koper. Dus als een Nederlander in Italië woont, of op wintersport is in Oostenrijk, dan moet jij BTW betalen aan respectievelijk Italië en Oostenrijk.

 

MAAR HOE ZIT HET DAN MET DIE COMPLETE AUTOMATISERING EN 'GEEN TOT MINIMALE MENSELIJKE TUSSENKOMST'?

Zolang de bovengenoemde digitale diensten niet geautomatiseerd worden geleverd, val je niet onder de nieuwe BTW-MOSS- wet. Dat betekent dat iemand jou handmatig een e-mail kan sturen om aan te geven jouw online training te willen kopen en als jij hier handmatig op reageert, de betaling regelt en de training toestuurt, is er niets aan de hand.

Wie zei, dat het niet mogelijk is om terug te gaan in de tijd?

Ook als je educatieve diensten levert die onder persoonlijke begeleiding worden aangeboden, zoals een blogcursus waarbij je persoonlijk gecoacht wordt, is de nieuwe BTW-MOSS wet niet op jou van toepassing.

Het gerucht gaat alleen, dat het aspect van persoonlijke begeleiding, evenals de digitale verkoop van fysieke producten, per 2016 ook onderhevig zullen zijn aan de vernieuwde BTW-wet. Echter, dit is niet zeker.

 

MAAR ALS JE ALLEEN B2B VERKOOPT, DAN HEB JE HIER DUS NIETS MEE TE MAKEN?

Dat lijkt zo, maar dit is niet helemaal het geval.

Je moet te allen tijde kunnen laten zien, dat elke aankoop is gedaan door een bedrijfseigenaar. Dat betekent dat je altijd een BTW-nummer en woonadres moet kunnen overhandigen en deze op waarheid hebben gecheckt.

 

KUN JE DAN NIET GEWOON STOPPEN MET VERKOOP BUITEN NEDERLAND?

Natuurlijk kan dat. Maar ook dit is niet zo eenvoudig. Ten eerste moet je alsnog kunnen bewijzen dat al jouw verkoop binnen Nederland plaatsvindt. Genoeg extra administratieve rompslomp dus. Daarbij discrimineer je ook nog eens consumenten uit de Europese Unie en dat is verboden.

 

Over discriminatie gesproken: reken maar dat de online ondernemers uit de EU de extra kosten, die ze moeten maken door deze mooie BTW-MOSS- wet, gaan doorberekenen in hun diensten en producten. En dat terwijl ondernemers buiten de EU dezelfde producten kunnen blijven aanbieden tegen een veel lager tarief.

Gelukkig mag je wel verkoop buiten Nederland uitsluiten op grond van objectieve bezwaren, zoals extra kosten omtrent de technische (on)mogelijkheid van levering of onbekendheid met de wetgeving in andere landen dan Nederland. Maar ook dit is natuurlijk behoorlijk vaag en vraagt om een individuele beoordeling per zaak.

 

HOE KUN JE DEZE EU-BTW AANGIFTE DOEN?

Er zijn twee mogelijkheden:

1) Je kunt je registreren bij de belastingautoriteit van elke EU lidstaat waar een particulier een dienst van je heeft afgenomen en zelfstandig BTW aangifte doen in elk van deze landen, of...

2) Je registreert je voor de BTW-MOSS regeling (BTW Mini One Stop Shop); je levert dan alle benodigde BTW gegevens aan de Nederlandse belastingdienst en zij dragen vervolgens alle BTW bedragen over aan de desbetreffende EU lidstaten.

 

Optie 2, de MOSS-regeling, lijkt op het eerste gezicht natuurlijk een goed hulpmiddel. Maar het verandert niets aan het feit dat jij als ondernemer verantwoordelijk bent voor het bepalen van de locatie van een koper, de verificatie hiervan en het berekenen en betalen van het juiste BTW-tarief aan het juiste land.

En het verandert ook niets aan het feit dat je vele extra uren tijd moet besteden aan het afhandelen van deze bende of iemand anders er veel geld voor moet betalen.

Je vraagt je nu vast af wat je opties zijn voor de voortzetting van je bedrijf.

 

GEEN ENKELE OPTIE IS IDEAAL, MAAR DIT ZIJN ENKELE MOGELIJKHEDEN:

  • Stop met het aanbieden van je digitale producten.. (auwch)

  • Stop met het verkopen van je digitale producten en laat je klanten een donatie geven in ruil voor je diensten.

  • Als je alleen B2B verkoopt, dan moet je ervoor zorgen dat je van al je klanten een BTW-nummer kunt aantonen, dat overeenkomt met het adres waarop het bedrijf staat ingeschreven.

  • Implementeer in elk van je diensten en producten persoonlijke begeleiding (maar riskeer de kans dat je dit per 2016 weer moet aanpassen).

  • Verkoop je digitale diensten en producten via zogeheten marktplaatsen, zoals Clickbank of Amazon. Als een klant via zo'n platform een product van jou afneemt, dan koopt dit platform als het ware het product eerst van jou en verkoopt het vervolgens door aan de klant. Dat betekent, dat zij vervolgens verantwoordelijk zijn voor de verificatie van locatie en het betalen van de BTW aan het betreffende EU-land. Maar natuurlijk draag je een bepaald percentage van je verkoopprijs af aan deze corporaties. Daarbij komt dat veel van deze marktplaatsen Amerikaans zijn en voornamelijk met Engelstalige producten werken. De Nederlandse variant van Clickbank, PayPro, is vooralsnog niet van plan om de nieuwe BTW- administratie e.d. op zich te nemen.

  • Update je website en systemen en implementeer mogelijkheden om de persoonsgegevens van al je klanten te achterhalen en te controleren.

  • Ga terug in de tijd en regel elke individuele verkoop handmatig.

  • Verkoop enkel nog aan particulieren in Nederland. Zorg dat je gegronde redenen hebt om dit te onderbouwen om zo te vermijden dat je in aanraking komt met de Wet tegen discriminatie van EU consumenten. Pas ook je algemene voorwaarden, contracten en disclaimers aan.

  • Negeer de hele BTW-MOSS wet. Al lijkt het me geen aanrader, omdat je hele hoge boetes riskeert (tot in de miljoenen euro's). En dat door elk van de 28 EU lidstaten.

 

In de praktijk moet blijken hoe deze wet vorm gaat krijgen en wat het daadwerkelijk zal betekenen voor online ondernemers. Ik hoop in ieder geval dat dit artikel de discussie in Nederland op gang brengt.

 

 

Disclaimer: bovengenoemde informatie berust op de Nederlandse wet alleen en is enkel ter informatie. Ik ben geen expert op het gebied van wetten en belastingen en ben dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in de tekst en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan. 

BusinessThamara Zijlstra