LICENTIEOVEREENKOMST FOTOGRAFIE - VERSIE 1.01

 • Door het downloaden en/of gebruiken van beeldmateriaal aangeboden door Blueberry Dynamic ga je automatisch akkoord met de voorwaarden zoals beschreven in deze overeenkomst. Onderstaande voorwaarden gelden uitsluitend voor beeldmateriaal dat wordt aangeboden onder deze licentie.
 • Blueberry Dynamic geeft hierbij het wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve recht om onder deze licentie aangeboden afbeeldingen te downloaden, bewerken, publiceren, reproduceren en vertonen. Deze licentie geldt voor zowel commercieel als niet-commercieel gebruik waarbij naamsvermelding en/of verdere toestemming van Blueberry Dynamic of de fotograaf niet nodig is.
   
 • Het is onder deze licentie niet toegestaan om:
  • de afbeeldingen te verkopen;
  • de afbeeldingen te claimen als eigen werk;
  • de afbeeldingen van Blueberry Dynamic te gebruiken om een soortgelijke of concurrerende dienst op te zetten;
  • de afbeeldingen te uploaden naar stockfoto websites, fotoalbums, online galleries of andere vormen van database;
  • de afbeeldingen zonder toestemming van Blueberry Dynamic direct of indirect beschikbaar te stellen aan derden;
  • de afbeeldingen te gebruiken voor illegale doeleinden of doeleinden die de goede reputatie van Blueberry Dynamic, afgebeelde personen, de fotograaf of de mensheid in het algemeen zouden kunnen schaden.  
    
 • Op beeldmateriaal dat op grond van deze licentie beschikbaar is gesteld, kunnen auteursrecht en aanverwante of naburige rechten rusten. Auteursrecht en aanverwante Rechten omvatten maar zijn niet beperkt tot:
  • het recht om het materiaal te verveelvoudigen, bewerken, uit te voeren, tentoon te spreiden;
  • de door de oorspronkelijke auteur(s) en/of uitvoerder(s) behouden morele rechten;
  • portretrecht en privacy rechten die verband houden met een in een werk opgenomen beeltenis of gelijkenis van een persoon;
  • rechten die bescherming bieden tegen oneerlijke concurrentie ten aanzien van het materiaal;
  • overige vergelijkbare, gelijkwaardige, of overeenkomende rechten waar ook ter wereld, op basis van het toepasselijke recht of verdrag en de implementatie daarvan in nationaal recht.
    
 • Van geen enkel handelsmerk of octrooi van Blueberry Dynamic wordt afstand gedaan als gevolg van dit document, noch worden deze opgegeven, in licentie gegeven of anderszins aangetast.
   
 • Blueberry Dynamic biedt het beeldmateriaal aan op “as-is” basis en doet geen enkele uitspraak en verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot het materiaal, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garantie van eigendom, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-schending, of de afwezigheid van verborgen of andere gebreken, juistheid, of de aan- of afwezigheid van fouten, ongeacht of deze ontdekt kunnen worden, een en ander voor zover onder het toepasselijke recht is toegestaan.
   
 • Blueberry Dynamic is niet verantwoordelijk voor het vrijmaken van rechten van derden die op het materiaal of het gebruik daarvan kunnen berusten, zoals maar niet beperkt tot het auteursrecht en aanverwante rechten van derden op het materiaal. Blueberry Dynamic is evenmin verantwoordelijk voor het verkrijgen van de voorgeschreven toestemmingen, vergunningen of andere rechten die vereist zijn voor het gebruik van het beeldmateriaal.
   
 • Aan afgebeelde onderwerpen zoals producten, personen, kunstwerken, merknamen, handelsnamen, logo's, beeldmerken, of architectuur, die incidenteel of opzettelijk in een afbeelding verschijnen, kunnen rechten verbonden zijn die niet zijn vrijgegeven of aan de gebruiker worden overgedragen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zichzelf op de hoogte te stellen van deze rechten en het beeldmateriaal niet te gebruiken op een manier die de rechten schaadt van personen, merken, bedrijven of instanties die direct of indirect in een afbeelding verschijnen.
 • Bovengenoemde voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op beeldmateriaal dat op grond van deze licentie beschikbaar is gesteld. Overige content op het domein www.blueberrydynamic.nl inclusief tekst, logo's, graphics en foto's zijn "all rights reserved" en mogen op geen enkele wijze overgenomen of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van Blueberry Dynamic en de auteur van de content.
 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Blueberry Dynamic.